Kvalifikační kurzy

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra.

Pracovník v sociálních službách

Pracovník v sociálních službách se uplatní v pečovatelských službách, v domácnostech, v ambulantních či pohybových zařízeních sociálních služeb. Jedná se třeba o stacionáře, léčebny, domov pro seniory či pro osoby se zdravotním postižením.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný kurz v rozsahu 42 hodin. Mezi školená témata patří základy stavby a funkce lidského těla, první pomoc (jak teoretická část, tak praktický nácvik), péče o nemocné, základy zdravotnické dokumentace a BOZP, hygiena, epidemiologie a další.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Akreditovaný kurz - Duše ví

Kurz je zaměřen na posílení emoční, psychické a sociální pohody. Tyto aspekty ovlivňují to, jak myslíme, cítíme a jednáme. V kurzu účastníci zjistí a určí, jak jednotlivě zvládají stres, problémy každodenního života, vztah k druhým, rozhodování a sociální dovednosti. Těžkosti v životech lidí, mezilidské vztahy a fyzické faktory mohou přispět k narušení duševního zdraví. Více informací naleznete zde.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Akreditovaný kurz - MBTI

Typologie MBTI pomáhá pochopit, jaké mají jednotliví lidé v práci cíle a jaké cesty k cílům jsou schopni volit. Účastníci tohoto kurzu MBTI: • budou znát základní typologii osobnosti podle Myers-Briggs • dokážou odhadnout typ osobnosti svých klientů i spolupracovníků • budou umět využívat jejich silných stránek a citlivě zacházet s jejich slabinami • budou vědět, jak jednotlivé osobnostní typy dále vzdělávat a rozvíjet • budou si sami umět nalézt, ke kterému temperamentovému typu patří a kam dále lze směřovat jejich osobní rozvoj • budou mít možnost efektivně využívat různé kariérové a profesní typologie k pochopení profesní orientace klienta.

Akreditovaný kurz FG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ac dolor at leo feugiat convallis. Donec congue porttitor scelerisque. Donec leo ligula, porttitor non enim id, mattis tristique tellus. Etiam ac elementum leo. Aenean nec magna quis mi mattis pretium et nec dui. Aliquam bibendum tellus sit amet consectetur vulputate.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.