Kvalifikační kurzy

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra.

Pracovník v sociálních službách

Pracovník v sociálních službách se uplatní v pečovatelských službách, v domácnostech, v ambulantních či pohybových zařízeních sociálních služeb. Jedná se třeba o stacionáře, léčebny, domov pro seniory či pro osoby se zdravotním postižením.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný kurz v rozsahu 42 hodin. Mezi školená témata patří základy stavby a funkce lidského těla, první pomoc (jak teoretická část, tak praktický nácvik), péče o nemocné, základy zdravotnické dokumentace a BOZP, hygiena, epidemiologie a další.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.