Jsme tu pro vás

Bc. Aneta Nogawczyková, MBA

Ředitelka a lektorka kurzů finanční gramotnosti. Vede Dětský klub a zabývá se dluhovou problematikou a problematikou závislosti na sociálních sítích. Řeší rodinné, firemní a občanské spory formou mediace.

Mgr. Šárka Čípová

Nabízí koučink a pomoc v oblasti duševního zdraví, poskytuje kariérové poradenství, věnuje se managementu pracovní spokojenosti ve firemním prostředí a vede kurzy osobnostního rozvoje

Nikola Kallus

Organizuje jazykové kurzy a vzdělávací semináře. Vede poradenství pro nezaměstnané osoby.

Katarzyna Szlaurová

Administrativní pracovnice, má na starosti archivaci včetně koordinace aktivit společnosti

Zdeňka a Katka

Vytvářejí zábavný program pro děti včetně samotného hlídání dětí.

Lenka Ćmielová

Organizační pracovník.

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

Sídlo: Družstevní 294, Třinec

IČO: 258 60 259
Bankovní spojení: 2200600982/2010 u FIO banky, a.s.
Datová schránka: k5g36uf