DĚTSKÝ KLUB - "Znovu s Kapou za zábavou"

Pro všechny pracující, podnikající nebo práci hledající rodiče!

V rámci našeho Dětského klubu Vám nabízíme bezplatné hlídání Vašich dětí a to:

 

  • ráno před školní výukou a po škole až do 18.00 hod.
  • ve dnech prázdnin (podzimních, vánočních, jarních aj.) celodenně
  • ve dnech ředitelského volna taktéž celodenně
  • doprovod dětí na kroužky (pouze v rámci Třince)

 
Užijeme si s Vašimi dětmi spoustu kouzelných okamžiků. Budeme hrát hry, kreslit, zpívat, tancovat a naplníme si čas v Dětském klubu aktivitami, které nás budou všechny bavit a obohacovat. 

Doba realizace projektu: 1. 7. - 31. 12. 2022
Kontaktní osoba: Bc. Aneta Nogawczyková, MBA
e-mail: aneta.nogawczykova@kapaops.cz, mobil: +420 602 401 10

Přihlášky do Dětského klubu: https://skapouzazabavou.fitsyst.com/rezervace

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016351