Podpora sociálního začleňování osob z Ukrajiny na Třinecku a v blízkém okolí

Projekt řeší adaptaci a sociální začleňování osob z cílové skupiny. Projekt je rozdělen do 4 částí, které reagují na potřeby a problémy. První je poradenství, které má za cíl pomoci se základními potřebami, dále se jedná o psychologické poradenství, které podpořené osoby potřebují. Další části jsou aktivity pro děti, které podporují děti v jejich seberealizaci, socializaci, prevenci sociálně-negativních jevů. Poslední jsou skupinové aktivity, které sbližují, řeší, sdílí a pomáhají s adaptací.

 S Kapou „3P“ aneb poradíme, připravíme, pomůžeme

Hlavní náplní projektu je pomoc osobám s hledáním zaměstnání, s přípravou na přijímací pohovory, s napsáním životopisu či motivačního dopisu. Patří sem i poradenství ke změně zaměstnání či k hledání jiné kvalifikace na základě zhoršení zdravotního stavu atp.
Součástí projektu je využití bezplatného Internetového kabinetu, kde si cílová skupina projektu může sama vyhledávat inzeráty a hlásit se o volná pracovní místa. 
Nedílnou součástí je jeden běh počítačového kurzu v rozsahu 30 hodin, je určen pouze pro občany města Třince. Zde se účastníci naučí základní dovednosti s prací na PC nebo si své základní dovednosti zdokonalí. 

Prevence do škol

 

Hlavním cílem projektu, je dostat do povědomí dětí prevenci v programech finanční gramotnosti a v závislosti v online prostředí. Projekt je určen pro všechny děti základních a středních škol na území města Třince. Preventivním programům se naše společnost věnuje po celou dobu své existence, tedy cca 22 let. Lektoři mají s lektorováním dlouholeté zkušenosti. 

Zapojení se do aktivit

Máte zájem se zapojit do projektů či absolvovat aktivity v rámci grantů, které realizujeme? Stačí nám jen napsat či zavolat na níže uvedené kontakty.

+420 602 401 101
aneta.nogawczykova@kapaops.cz

Projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012528