Rodičovství a kariéra

Cílovou skupinou jsou osoby nezaměstnané, které se snaží o návrat na trh práce a zároveň jsou rodiče pečující o děti do 10 let věku nebo rodiče dětí do 15 let věku.
 
Těmto rodičům nabízíme BEZPLATNOU podporu při hledání plného úvazku nebo flexibilních forem zaměstnání, tak i podporu při úspěšném sladění rodinného a pracovního života.  

  • Individuální poradenství (profesní a kariérové poradenství, individuální konzultace)
  • Specializovaná poradenská podpora (zaměření na vlastní změnu, life koučink, testování pracovního potenciálu pro zjištění silných stránek)
  • Skupinové poradenství (realizace poradensko-vzdělávacích programů: Motivační program se zaměřením na efektivní techniky hledání zaměstnání; Zaměřeno na měkké dovednosti; Jak sloučit rodinu a zaměstnání; Zvládání zátěžových situací; Asertivita – způsob, jak zlepšit kvalitu svého života)
  • Vzdělávání (PC kurz pro využití v administrativě, Finanční a právní minimum, externí rekvalifikace)
  • Zprostředkování zaměstnání (mzdový příspěvek)

Přes zaměstnání k finanční svobodě

Projekt se zaměřuje na integraci zadlužených osob na trh práce. Cílem projektových aktivit je přispět k řešení zadluženosti u osob z vybraných cílových skupin (OZP, dlouhodobě nezaměstnaní), kteří nepracují, a jejich motivace pro hledání práce je minimální právě s ohledem na existenci dluhů, resp. exekucí. Přes komplexní motivačně-poradenské aktivity vč. dluhového poradenství a následného zprostředkování zaměstnání projekt pomůže těmto osobám k práci a tím i k "finanční svobodě".

 S Kapou „3P“ aneb poradíme, připravíme, pomůžeme

Hlavní náplní projektu je pomoc osobám s hledáním zaměstnání, s přípravou na přijímací pohovory, s napsáním životopisu či motivačního dopisu. Patří sem i poradenství ke změně zaměstnání či k hledání jiné kvalifikace na základě zhoršení zdravotního stavu atp.
Součástí projektu je využití bezplatného Internetového kabinetu, kde si cílová skupina projektu může sama vyhledávat inzeráty a hlásit se o volná pracovní místa. 
Nedílnou součástí je jeden běh počítačového kurzu v rozsahu 30 hodin, je určen pouze pro občany města Třince. Zde se účastníci naučí základní dovednosti s prací na PC nebo si své základní dovednosti zdokonalí. 

Prevence do škol

 

Hlavním cílem projektu, je dostat do povědomí dětí prevenci v programech finanční gramotnosti a v závislosti v online prostředí. Projekt je určen pro všechny děti základních a středních škol na území města Třince. Preventivním programům se naše společnost věnuje po celou dobu své existence, tedy cca 22 let. Lektoři mají s lektorováním dlouholeté zkušenosti. 

Zapojení se do aktivit

Máte zájem se zapojit do projektů či absolvovat aktivity v rámci grantů, které realizujeme? Stačí nám jen napsat či zavolat na níže uvedené kontakty.

+420 602 401 101
aneta.nogawczykova@kapaops.cz

Projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012528