REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Nabízíme rekvalifikační kurzy, které Vám pomohou vrátit se na pracovní trh.

Akreditovaný PC kurz
Nespecifická rekvalifikace
Zdravotník zotavovacích akcí – akreditovaný kurz v rozsahu 42 hodin. Mezi školená témata patří základy stavby a funkce lidského těla, první pomoc (jak teoretická část, tak praktický nácvik), péče o nemocné, základy zdravotnické dokumentace a BOZP, hygiena, epidemiologie a další.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách