JAZYKOVÉ KURZY

Věříme, že jazyky nám neumožňují jen dorozumět se v cizí zemi. Věříme, že díky cizím jazykům se učíme i jinak myslet a přistupovat k životu. V současné době nabízíme několik kurzů angličtiny.

Anglický jazyk pro začátečníky
Anglický jazyk pro mírně pokročilé
Anglický jazyk pro středně pokročilé
Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím