AKREDITOVANÉ KURZY

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva Vnitra.

Akreditovaný PC kurz
Zdravotník zotavovacích akcí – akreditovaný kurz v rozsahu 42 hodin. Mezi školená témata patří základy stavby a funkce lidského těla, první pomoc (jak teoretická část, tak praktický nácvik), péče o nemocné, základy zdravotnické dokumentace a BOZP, hygiena, epidemiologie a další.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.