Ukončené projekty

3P - pomoc, podpora a příležitost pro OZP 

Nabízeli jsme bezplatnou pomoc všem osobám se zdravotním postižením. Naším cílem bylo pomoct osobám v oblasti hledání práce. 

Příležitosti pro rodiče aneb flexibilní formy práce

Tento projekt se věnoval rodičům do 10 let věku dítěte. V rámci projektových aktivit se realizovaly dotovaná pracovní místa s felxibilními úvazky.

Rozum a cit, pomáhejme si navzájem

Projekt byl zacílen na osoby z národnostních menšin a osoby, které opouštějí institucionální zařízení, projekt byl zaměřován na řešení problematiky pracovního vyloučení a zaměstnanosti.            -Charita Třinec