S Kapou za zábavou II

Pro všechny pracující, podnikající nebo práci hledající rodiče a jejich děti. Postaráme se o vaše děti, zajistíme program a užijeme si společně spoustu zábavy, zatímco Vy můžete v klidu pracovat.

Nabízíme bezplatně

Hlídání před školní výukou a po škole

Příměstské tábory

Doprovod dětí na kroužky

Vaše děti si najdou nové kamarády, připravíme zábavný program plný rozličných aktivit.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008068