S KAPOU ZA ZÁBAVOU II

Pro všechny pracující, podnikající nebo práci hledající rodiče!

V rámci našeho Dětského klubu Vám nabízíme bezplatné hlídání Vašich dětí a to:

  • ráno před školní výukou a po škole až do 18.00 hod.
  • ve dnech prázdnin (podzimních, vánočních, jarních aj.) celodenně
  • ve dnech ředitelského volna taktéž celodenní hlídání
  • doprovod dětí na kroužky (pouze v rámci Třince)

Doba realizace projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021
Kontaktní osoba: Bc. Aneta Nogawczyková, MBA
Mobil: +420 602 401 101, email: aneta.nogawczykova@kapaops.cz

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008068