Partnerské projekty

KaPA je v současnosti součástí partnerského projektu, na kterém se podílí společně s Charitou Třinec, na dalším projektu se pak podílí s Křesťanským společenstvím.

ROZUM A CIT, POMÁHEJME SI NAVZÁJEM

Charita Třinec

Projekt je zacílen na osoby z národnostních menšin a osoby, které opouštějí institucionální zařízení, projekt se zaměřuje na řešení problematiky pracovního vyloučení a zaměstnanosti.

 

PŘEVEZMI ZODPOVĚDNOST A CHYŤ SE PŘÍLEŽITOSTI

Křesťanské společenství

Projekt je určen pro osoby ohrožené závislostmi a osoby po výkonu trestů. Mezi aktivity projektu, které jsou účastníkům nabízeny, patří: poradenství a motivační programy, bilanční diagnostika, nácvik pohovorů, rekvalifikační kurzy, tréninková pracovní místa, zprostředkování zaměstnání.