3P - POMOC, PODPORA, PŘÍLEŽITOST PRO OZP

Nabízíme bezplatnou pomoc všem osobám se zdravotním postižením.
Našim cílem je pomoct těmto osobám v oblasti hledání práce. Evidence na Úřadu Práce není podmínkou.

Chceme, aby Vás Vaše práce bavila a naplňovala.

V rámci projektu můžete bezplatně absolvovat tyto aktivity:

  • Individuální aktivizační poradenství (osobní konzultace, profesní, sociální i dluhové poradenství)
  • Specializovaná podpora a koučink (kariérové poradenství)
  • Skupinové poradenské programy (psychosociální dovednosti, finanční vzdělávání, pracovní právo)
  • Odborné vzdělávání a rekvalifikace (vzdělávací kurzy, rekvalifikační kurzy)
  • Zprostředkování zaměstnání a dotovaná pracovní místa (intenzivní pomoc a podpora při zprostředkování zaměstnání, mzdové příspěvky zaměstnavatelům)

Doba realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020.
Kontaktní osoba: Bc. Aneta Nogawczyková, MBA
e-mail: aneta.nogawczykova@kapaops.cz; tel. č.: 558 532 303, mobil: + 420 602 401 10

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009221