KaPA o. p. s. byla založena v červenci roku 2000 na základě společné dohody Třineckých železáren, a. s., Města Třinec a Základní organizace odborového svazu KOVO Třinecké železárny. Tito zakladatelé určili organizaci právní formu obecně prospěšné společnosti a její zaměření na poradenské, vzdělávací aktivity a zprostředkování práce občanům regionu.

Pokud Vás zajímá, jak hospodaříme, prohlédněte si naše výroční zprávy.

Jsme členy Hospodářské komory ČR, Oblastní hospodářské komory se sídlem v Třinci, Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Klastru sociálních inovací SINEC, Místní akční skupiny Jablunkovsko, Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje a členy komunitního plánování Města Třinec, Jablunkov a Český Těšín.

NOVINKA

Virtuální asistentka

COWORKOVÉ PRACOVIŠTĚ

... jsme malá společnost s velkým srdcem ...

Jak nás můžete podpořit ?

  • Jsme neziskovou organizací z Třince a v letošním roce budeme na světě již 22 let, našim posláním je pomáhat lidem, ať už různými vzdělávacími či poradenskými dovednostmi.
  • Naším sponzorům můžeme nabídnout umístění reklamy v naší budově, na naši webovou či facebookovou stránku či můžeme nabídnout naše služby v oblasti poradenské nebo vzdělávací činnosti.
  • Částku můžete zaslat na tento účet: 2200600982/2010, darovací smlouvu Vám vystavíme co nejrychleji. Přijímáme ovšem i hmotné dary v podobě papírů do tiskárny atp.