Notice: Undefined index: content in /var/www/clients/client22/web50/web/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/elements-print.php on line 57
První pomoc pro firmy | KAPA

KURZY

PRVNÍ POMOCI

PRO FIRMY

„Až teprve naše společná láska mi ukázala, co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována…“

NĚJAKÉ TY POJMY

1) Teplo. – Je zapotřebí postiženému zajistit, aby mu nebyla zima ani vedro.
2) Tekutiny. – Pouze smáčíme rty kvůli tlumení pocitu žízně, nikdy nedáváme pít!!!
3) Ticho. – Je nutné zajistit kolem postiženého klid a také jeho samotného uklidňovat do příjezdu zdravotníků.
4) Tišení bolesti. – Je nutné znehybnění zraněných míst i samotného zraněného, zastavit krvácení, je-li to zapotřebí. Zabránit tak tedy dalšímu pokračování bolesti.
5) Transport. – Je nutné zajistit odborný transport tedy např. převoz sanitkou do nemocnice. Zcela výjimečně zajistíme převoz k lékaři jinak, když se z nějakého důvodu nedovoláme odborné pomoci, což je v době mobilů málo pravděpodobné.
Takže ještě jednou „5T“ – tedy 5 opatření proti šoku: teplo, tekutiny, ticho, tišení bolesti a transport.

Poloha při mozkolebečních poraněních

Poloha při poranění břicha

Kdy: Při jakýchkoliv poraněních souvisejících s břichem (náhlá bolest břicha, akutní zánět apendixu,..). Při současném poranění hrudníku a dušnosti je možné současně vypodložit i hrudník (na obr. zelená podložka). Pouze pro pacienty při vědomí!
Jak: Postižený leží na zádech a dolní končetiny jsou podloženy pod koleny tak, aby se paty nedotýkaly země, resp. podložky.

Poloha při poranění hrudníku - polosed

Kdy: Při respiračních potížích. Poloha usnadňuje dýchání. Pouze pro pacienty při vědomí!
Jak: Zraněný sedí v záklonu a opírá se o ruce. Zachránce si také může kleknout za postiženého a položit ho na sebe.

NAUČTE SE JAK ZACHRAŇOVAT ŽIVOTY

KURZY V PRAXI