RODIČOVSTVÍ A KARIÉRA

Cílovou skupinou jsou osoby nezaměstnané, které se snaží o návrat na trh práce a zároveň jsou rodiče pečující o děti do 10 let věku nebo rodiče dětí do 15 let věku, pokud se jedná o samoživitele, o rodinu žijící v sociálně nevyhovujícím prostředí, nebo tehdy, pokud se u dětí/dítěte projevují poruchy učení či chování, mají nějaké zdravotní problémy anebo jsou přímo osobami se zdravotním postižením.
 
Těmto rodičům nabízíme BEZPLATNOU podporu při hledání plného úvazku nebo flexibilních forem zaměstnání, tak i podporu při úspěšném sladění rodinného a pracovního života.  

  • Individuální poradenství (profesní a kariérové poradenství, individuální konzultace)
  • Specializovaná poradenská podpora (zaměření na vlastní změnu, life koučink, testování pracovního potenciálu pro zjištění silných stránek)
  • Skupinové poradenství (realizace poradensko-vzdělávacích programů: Motivační program se zaměřením na efektivní techniky hledání zaměstnání; Zaměřeno na měkké dovednosti; Jak sloučit rodinu a zaměstnání; Zvládání zátěžových situací; Asertivita – způsob, jak zlepšit kvalitu svého života)
  • Vzdělávání (PC kurz pro využití v administrativě, Finanční a právní minimum, externí rekvalifikace)
  • Zprostředkování zaměstnání (mzdový příspěvek)

Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022 
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Čípová 
Mobil: +420 736 602 386 , email: sarka.cipova@kapaops.cz,

Projektovým účastníkům hradíme cestovné na projektové aktivity, rekvalifikační kurzy, lékařské potvrzení, výpis z rejstříku trestů a zdravotní dokumentace, nezbytné OCHPP pro kurz či zaměstnání.  

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012167