PŘÍLEŽITOSTI PRO RODIČE ANEB FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE

Jste:

Rodič na mateřské či rodičovské dovolené nebo pečujete o dítě/děti do 10 let věku?
Zároveň hledáte práci (nemáte žádnou DPČ  ani pracovní smlouvu)?
Nebo se chcete jen vzdělávat, rekvalifikovat?

Ozvěte se nám, pokládáte-li si například tyto otázky:
Jakou práci chci dělat? Jak si můžu najít práci na zkrácený pracovní úvazek? Jak mám zaměstnavatele přesvědčit, že i když mám děti, tak odvedu kvalitní práci? Jak sladit rodinný a pracovní život? Jak si zvýšit sebevědomí a jak pracovat se svými obavami?

Společně najdeme řešení. Máme pro Vás jedinečnou příležitost.

V rámci našeho projektu můžete bezplatně absolvovat následující aktivity:

  • Individuální poradenství (profesní a kariérové)
  • Psychologická podpora a testování (koučink, psychologická konzultace, testování pracovního potenciálu)
  • Skupinové poradenství (poradensko-vzdělávací programy zaměřené na motivaci k práci, přípravu k výběrovému řízení, prohloubení komunikačních dovedností, zvládání stresu, slaďování rodinného a pracovního života)
  • Vzdělávání (PC kurz pro využití v administrativě, Finanční a právní minimum, externí rekvalifikace)
  • Zprostředkování práce a podpora flexibilních pracovních míst (hledání pracovních příležitostí, mzdový příspěvek pro zaměstnavatele)

Projekt je realizován do 31. 10. 2020
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Čípová
mobil: +420 736 602 386, email: sarka.cipova@kapaops.cz

Projektovým účastníkům bude uhrazeno: cestovné na projektové aktivity, cestovné do rekvalifikačních kurzů, lékařské potvrzení, výpis z rejstříku trestů, zdravotní dokumentace, nezbytné OCHPP pro kurz či zaměstnání

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0007491