PŘES ZAMĚSTNÁNÍ K FINANČNÍ SVOBODĚ

Pokud potřebujete pomoct s dluhy a dalšími finančními problémy, jste zde na správném místě.
Pomůžeme Vám zorientovat se ve Vaší současné situaci a společně najdeme řešení.

V rámci tohoto projektu můžete bezplatně absolvovat aktivity:

  • Obecné individuální poradenství (pracovní, profesní a sociální poradenství, individuální konzultace)
  • Finanční a dluhové poradenství (řešení zadluženosti se specialzovaným poradcem pro dluhovou problematiku)
  • Skupinové poradenské programy (kurzy Finance pod kontrolou, Prevence dalšího zadlužování, Jak předejít exekuci)
  • Zprostředkování práce a podpora pracovních míst formou mzdových příspěvků

Projekt je realizován od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Čípová
mobil: + 420 736 602 386, email: sarka.cipova@kapaops.cz

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012528