Programy pro školy

- Školíme jen to, co umíme 🙂
- Disponujeme kvalitním a zkušeným týmem expertů a lektorů, kteří se problematice zadluženosti a finanční gramotnosti sami dlouhodobě a systematicky věnují.
- Máme rozsáhlé zkušenosti z práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením.

Základy finanční gramotnosti

Pro 1. stupeň základních škol

Program pro první stupeň základních škol je více zaměřený na práci s penězi a rodinným rozpočtem. Odpovídáme si na otázky "odkud se berou peníze?", "jak sestavit vyvážený rodinný rozpočet", "co jsou dluhy a jak vznikají" atp.

 

Podnadpis

Pro 2. stupeň základních škol

Programy pro 2. stupeň základních škol je zaměřený na podrobnější práci s rozpočtem, vytváří se finanční rezervy. Věnujeme se dluhům, exekuci, insolvenci. Děti mohou sestavovat plány rozpočtu dle instrukcí lektora, následně práci prezentují. Je možné program sestavit dle požadavků učitele, školy. 

Podnadpis

Pro střední školy

Programy pro střední školy se zaměřují na přípravu hospodaření po škole. Jak vést rozpočet, jak se vyvarovat dluhovým pastem a dluhové spirále. Jaké jsou nástrahy úvěrových predátorů a na co si mají dát pozor. Jaké jsou mzdy a co můžu čekat, když se ocitnu na Úřadu práce? To a ještě více se můžete dozvědět na kurzech finanční gramotnosti.

Kontaktujte mě

Potřebujete více informací nebo si chcete kurzy objednat? Pište či volejte.

+420 602 401 101
aneta.nogawczykova@kapaops.cz