Děkujeme všem, kteří nám pomáhají. 

Transparentní účet: 2200600982/2010 u Fio banky, a.s.

Dar, který lze uplatnit ke snížení základu daně, musí současně splnit 3 podmínky:

1) příjemce daru musí mít sídlo na území České republiky

2) dar musí být prokazatelně poskytnut na některý důvod, tj. na vzdělávání, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální či charitativní.

3) hodnota daru musí činit v úhrnu minimálně 2 % ze základu daně anebo alespoň 1 000 Kč. Jedná se o úhrnnou hodnotu, takže lze sčítat několik menších darů dohromady.  Odečíst lze nejvýše 15 % ze základu daně.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.