Najděte si novou práci

Poradíme, pomůžeme. 🙂

Naše služby

„Bylo by na světě mnohem méně práce a namáhání, kdyby lidé věděli napřed, co se podaří a co ne.“

Životopis

Uděláme Vám životopis, kterým zaujmete

Nabídka práce emailem

Budeme Vám pravidelně nabídky emailem

Poradenství

Nabídneme Vám poradenství na míru

Než najdeme poklad, tak musíme kopat hluboko......

Zamyšlení

„Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokračujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro. Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál.“

Můžete se na mě obrátit

Ředitelka a lektorka kurzů finanční gramotnosti. Vede Dětský klub a zabývá se dluhovou problematikou a problematikou závislosti na sociálních sítích. Řeší rodinné, firemní a občanské spory formou mediace.

602 401 101

aneta.nogawczykova@kapaops.cz