Kategorie: Finanční gramotnost

Naučme se něco o financích

Veřejnosti stoupá i nadále potřeba vzdělávání v oblasti správy financí a finanční zodpovědnosti a nabývá čím dál většímu významu. Proč vlastně? Jasným důvodem je neustále se zvyšující počet předlužených domácností, které nejsou schopny čelit svým finančním závazkům. A to nejen z důvodu špatného hospodaření, ale i z důvodu nepříznivých životních podmínek, které mohla přinést na příklad i pandemie COVID-19. Tento blog o finančním vzdělávání bude, Vám, čtenářům zprostředkovávat zajímavé, poučné a praktické informace pro klidný a finančně stabilní život. Riskovat s penězi se nemusí vyplácet. Nerozvážná rozhodnutí v oblasti finančních produktů, stejně jako absence základního povědomí v oblasti právní, finanční a cenové, jsou předpoklady pro pád do dluhové pasti. Dluhovou pastí jsou situace, kdy se půjčka splácí další půjčkou a kdy slova „exekučně zabaveno“ přestávají být pouhými slovy a stávají se tvrdou nelítostnou realitou. V rodinách je mnohdy opomíjeno vést si rodinný rozpočet, či vést si nějakým způsobem rodinné hospodaření. Nakoupit „teď a tady“ převládá nad „raději až později“. Přitom plánování rodinného a osobního rozpočtu je jedním ze základních nástrojů finančního vzdělávání. Správné vedení rozpočtu může rodinám či jednotlivci pomoct s dluhy, může ale také plnit funkci prevence k nezadlužování se. Jak? S pomocí rozpočtu je rodina schopna mít přehled o svých příjmech a výdajích a samozřejmě také o jejich tocích. Jsou-li příjmy vyšší než výdaje, domácnosti si vytváří rezervu pro tzv. nepředvídatelné výdaje. Dle ekonomů je nejvhodnější si odkládat 1/3 svého příjmu na nenadále výdaje. Budou-li příjmy rovny výdajům, domácnost žádné rezervy nevytváří, žije od výplaty k výplatě. Tato varianta je velmi nebezpečná, kdy jakýkoliv nenadálý výdaj může rodinu zadlužit. Třetí varianta představuje situace, kdy příjmy výdaje nepokryjí, tudíž jsou výdaje vyšší než příjmy a rodina se zadlužuje. V dalším díle si povíme něco o rodinném rozpočtu a ukážeme si správné fígle, jak nepřijít zbytečně o své vlastní peníze.

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie